tel/fax:

011/6151-500,  6152-500
011/6287-406,  6287-407
011/6156-241,  6161-980
011/6169-183,  6282-820

.

Koelner - Poland
made in Poland
tiplovi za direktnu montažu u betonu
tiplovi za diretnu montažu u bloku
tiplovi zo kombinovane podloge
poliuretanska pena za popunu
deo standardne ponude
metalni tiplovi za montažu bravarije
Copyright © MAGREM MMIX- sva prava zadržana