tel/fax:

011/6151-500,  6152-500
011/6287-406,  6287-407
011/6156-241,  6161-980
011/6169-183,  6282-820

.

mašinski vijci sa šetougaonom, cilindričnom i upuštenom glavom i navrtke
. . .
imbus vijci podloške elestični elementi za spajanje
. . .
vijci za drvo
vijci za lim vijci sa burgijom (samorežući)
. . .
dopunski prodajni program
Copyright © MAGREM MMIX- sva prava zadržana